Museum vandaag: 09:30 - 17:00

nl
Steun ons Nieuwsbrief
Vast aanbod

Opleiding: Holocaust, Politie en Mensenrechten

Mensenrechtendilemma’s zijn in geen enkel beroep zo aan de orde als bij de politie. De geschiedenis illustreert dit duidelijk: tijdens de nazi-bezetting werden Belgische politieagenten ingezet om, vaak gewelddadige, razzia’s op Joden uit te voeren. Vooral in Antwerpen zijn hierover interessante archiefstukken terug te vinden. Die tonen gelijkenissen tussen de toenmalige gebruikte strategieën om ethische dilemma’s te omzeilen en hedendaagse situaties. Maar ze tonen ook aan dat er marge was voor verzet.

Een inzicht in die historische casus van collectief geweld en de gevolgen voor mensenrechten is verhelderend voor een politieopleiding. Wie beseft hoe een groep naar geweld kan verglijden, is er beter tegen bestand en kan ook weerwerk bieden.

Ga samen met collega’s op zoek naar de tijdloze mechanismen die leiden tot bijvoorbeeld pesten, uitsluiting, discriminatie en genocide.

PROGRAMMA

Voormiddag

Begeleid bezoek aan het museum. Het parcours werd ontworpen op maat van politiemensen met aandacht voor de rol van de autoriteiten en de politie in de jaren 1930 en tijdens de bezettingsperiode.

Namiddag

Workshop Mensenrechten en workshop Ethische dilemma’s met link naar de actualiteit. Deelnemers ontdekken wat mensenrechten in een politiecontext betekenen. Er wordt stilgestaan bij het concept, de historiek en de rol van de politie. Het model van Terry Cooper biedt ondersteuning om tot een ethische besluitvorming te komen.

Doelstellingen

Deelnemers

  • verwerven inzicht in fenomenen als discriminatie, uitsluiting, de kracht van de massa/groep, de handelingsmarge van het individu, in de context van groepsagressie,…
  • worden zich ervan bewust dat er tegenover een agerende massa steeds kan gezocht worden naar de marge om ‘nee’ te zeggen.
  • leren om informatie, gebeurtenissen en gedragingen autonoom en kritisch te analyseren en conform de eigen inzichten professioneel te handelen.

Impactstudie 2017

Sinds de start is de HPM-opleiding intensief geëvalueerd. Naast de voortdurende kwaliteitscontrole werd in 2016 besloten een omvattender onderzoek uit te voeren. De verschillende facetten van de HPM-opleiding, waaronder tevredenheid en daadwerkelijke impact van het programma worden uitgebreid geanalyseerd. Deze bijzondere impactstudie werd uitgevoerd door professoren in de sociologie Bram Spruyt en Filip Van Droogenbroeck (VUB). Klik hier voor de resultaten.

Artikel in Lead@pol

In Lead@pol verscheen een uitgebreid artikel over het HPM-project en het omgaan met ethische dilemma’s.

  • Leden van de geïntegreerde politie, operationeel, administratief en logistiek kader
  • Nederlands, Frans
  • Kazerne Dossin
  • 8u
  • Inschrijvingen: Via je erkende politieschool
    Portal: EDA 4841

Voor informatie kan je terecht bij:

Isabelle Diependaele Cedric Derdelinckx