Museum vandaag: 09:00 - 17:00

nl
Steun ons Nieuwsbrief
Workshop: Het verhaal van Simon

In 2022 – tachtig jaar na de eerste deportaties uit de Dossinkazerne – blijft de opdracht van Kazerne Dossin actueel en relevant. Als delicate herinneringsplaats sensibiliseert Kazerne Dossin bezoekers op verschillende manieren. De permanente expo kadert de gebeurtenissen in Mechelen in de ruime geschiedenis van de Holocaust. In 2022 gaf de portrettenceremonie 210 gedeporteerden een gezicht en een plaats op de gedenkmuur. De tijdelijke expo ‘Universal Human Rights’ daagde bezoekers uit om na te denken over de implicaties van de universele mensenrechten op persoonlijk en universeel niveau. Via boekvoorstellingen en gasttentoonstellingen bracht Kazerne Dossin verschillende thema’s en invalshoeken onder de aandacht. Ook nieuwe inzichten uit onderzoek werden gedeeld.

Het tienjarig bestaan van Kazerne Dossin bood de gelegenheid om met vele betrokkenen stil te staan bij het belang van het memoriaal, museum en onderzoekscentrum.

Bekijk het jaarverslag 2022