Museum vandaag: 09:30 - 17:00

nl
Steun ons Nieuwsbrief
Pers

Pro League en Kazerne Dossin strijden samen tegen racisme en discriminatie

12.10.2021 Samenwerking

Op woensdag 13 oktober wordt met een seminarie in Mechelen de samenwerking tussen de Pro League en Holocaust- en Mensenrechtenmuseum Kazerne Dossin officieel afgetrapt.

Voortaan zullen supporters die inbreuken plegen op bepalingen rond racisme en discriminatie in het stadion kunnen worden doorverwezen naar een specifiek vormingstraject bij Kazerne Dossin, met linken naar de voetbalcontext en massadynamieken. Daarnaast wordt ook een preventief vormingstraject voor medewerkers van wedstrijdorganisatie en veiligheid worden voorgesteld.

“Het partnerschap met Kazerne Dossin is een volgende en innovatieve stap in het bestrijden van racisme, antisemitisme en discriminatie in het voetbal. Kwetsende en discriminerende uitlatingen en spreekkoren horen niet thuis in een open en warme samenleving en al zeker niet in of rond onze voetbalstadions”, aldus Pierre François, CEO van de Pro League.

De samenwerking kadert in het plan van aanpak omtrent discriminerende en kwetsende spreekkoren en daden dat werd uitgerold door de Pro League in 2018. Het actieplan wordt gedragen door alle clubs en zet in op sensibilisering en bewustwording enerzijds en sanctionering en vorming anderzijds. De samenwerking met Kazerne Dossin wordt gefaciliteerd door Vlaams Minister Bart Somers en Gelijke Kansen Vlaanderen.

“De sportieve kracht van wij-zij denken is mooi in een sfeer van spel en competitie. Wanneer de wij-zij dynamiek giftig wordt, moeten we echter aandachtig blijven. Het is goed dat de voetbalwereld reageert op ongepast gedrag en werk maakt van preventie. Als museum over Holocaust en Mensenrechten kijken we erg uit naar deze samenwerking met de Pro League: een belangrijke partner in de strijd tegen racisme, antisemitisme en discriminatie.”, aldus Tomas Baum, directeur Kazerne Dossin.

Tijdens het seminarie wordt het partnerschap in detail toegelicht en worden de vormingstrajecten voorgesteld aan alle profclubs uit 1A en 1B, in aanwezigheid van partners, nationale en internationale expertorganisaties en stakeholders voor het bestrijden van racisme en discriminatie.

Contacteer Tomas Baum

Tomas Baum