Museum vandaag: 09:00 - 17:00

nl
Steun ons Nieuwsbrief
wij-zij netwerk_logo

Wij-zij netwerk

Het wij-zij-project is ontstaan vanuit de wil om een netwerk en hub te creëren rond polarisatie. We voelen immers sterk hoe de nood én de vraag groeit naar een duurzaam antwoord op polarisatieproblemen, controverses en conflicten. Wij-zij wil tools en strategieën verspreiden die een professioneel houvast kunnen bieden.

Het netwerk wordt gedragen door Kazerne Dossin, Vlaams Vredesinstituut, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, Universiteit Gent, Koninklijk Atheneum Antwerpen, Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie, Democratische Dialoog, Fonds Aurore Ruyffelaere, Geïntegreerde Politie, Hannah Arendt Instituut, Stad Mechelen en Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Achtergrond en historiek

Binnen haar werking vertrekt Kazerne Dossin, het museum en expertisecentrum over Holocaust en mensenrechten, vanuit het historische verhaal van de Holocaust in België om te reflecteren over fenomenen zoals cumulatieve radicalisering en polarisering. De belangrijkste educatieve opdracht is niet alleen de wereld van vandaag beter te begrijpen, maar ook bruggen te bouwen voor morgen en echte maatschappelijke verandering teweeg te brengen.

In dit kader werd Kazerne Dossin geconfronteerd met een toenemende vraag naar know how rond polarisatie. Aangezien dit de basiswerking oversteeg, werd ingezet op de uitbouw van het wij-zij-project.

Interesse in het netwerk?

Contacteer Dylan Meert voor meer info.

Bezoek de website