Museum vandaag: 09:30 - 17:00

nl
Steun ons Nieuwsbrief

Missie en doelstellingen

Kazerne Dossin – memoriaal, museum en onderzoekscentrum over Holocaust en mensenrechten – toont in haar permanente tentoonstelling het historische verhaal van de Jodenvervolging in België. Tussen juli 1942 en september 1944 was de Dossinkazerne in Mechelen een verzamelkamp. Hieruit deporteerden de nazi’s 25.250 Joden, 354 ‘Roma’ en Sinti uit België en Noord-Frankrijk naar uitroeiingscentra in Oost-Europa. Slechts 5% overleefde.

Kazerne Dossin heeft ervoor gekozen om de Holocaust te verbinden met mensenrechten, meer bepaald met fenomenen en processen die een opstap kunnen zijn naar genocide: discriminatie, uitsluiting en massageweld.

Deze processen herkennen we vandaag helaas ook in talrijke gevallen van polarisatie, radicalisering en extremisme. Kazerne Dossin beantwoordt dit met een educatief, maatschappelijk project waar burgerzin, democratische weerbaarheid en verdediging van individuele basisvrijheden centraal staan.

Benadering

Als unieke plaats van herinnering reflecteert  Kazerne Dossin  vanuit de geschiedenis op het heden. Op deze manier helpen we mensen de wereld van vandaag te begrijpen. Objecten, collecties en menselijke verhalen uit het verleden en heden helpen hierbij.

We steunen hierbij op de drie pijlers van herinneringseducatie: kennis en inzicht, empathie en betrokkenheid, reflectie en actie.

Met onze aanpak willen we inspelen op enerzijds waar het brede publiek, in al zijn diversiteit, mee bezig is. Anderzijds gaan we in op datgene waar specifieke gemeenschappen en lerende doelgroepen naar op zoek zijn. Zo wil Kazerne Dossin toonaangevend zijn, maar toch toegankelijk blijven voor iedereen, en vooral: verbinden. Kazerne Dossin wil niet alleen raken, maar ook emotionele, persoonlijke en maatschappelijke groei teweeg brengen. In onze aanpak willen we het publiek graag betrekken door middel van verhalen, methodieken en projecten.