Museum vandaag: 09:30 - 17:00

nl
Steun ons Nieuwsbrief
Archivaris

Dorien Styven

Team
Dorien_Styven
  • Dorien Styven behaalde een master in de geschiedenis (2009) en een master in het management (2010) aan de KULeuven. In 2019 behaalde ze een master-na-master in de archivistiek aan de Vrije Universiteit Brussel.
  • Haar onderzoek concentreert zich op de onderduik in België en op de impact van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op de herdenking van de Holocaust. In 2019 won zij de Ger Schmook prijs voor haar onderzoek naar de impact van de AVG op de raadpleegbaarheid van archieven over de onderduik.
  • Ze vertegenwoordigt Kazerne Dossin binnen de European Holocaust Research Infrastructure (EHRI), is co-chair van de Working Group on Sustainable Publishing of Metadata binnen de Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (DARIAH) en is lid van de sectie Archief en Hedendaags Documentbeheer binnen de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD).
  • Dorien is betrokken in internationale onderzoeksprojecten zoals Mapping Hiding Places o.l.v. dr. Dienke Hondius (Universiteit van Amsterdam), en coördineert binnen Kazerne Dossin alle aspecten van archiefverwerving en -beheer waaronder de ontsluiting van archieven via de online beeldbank. Ze is tevens coördinator van het Geef ze een Gezicht-fotoproject.

Neem contact op