Museum vandaag: 09:30 - 17:00

nl
Steun ons Nieuwsbrief
Pers

Concertavond 10 jaar Kazerne Dossin

19.12.2022

Op zondag 18 december organiseerde Kazerne Dossin een gelegenheidsconcert voor 180 genodigden. Een moment om met vele betrokkenen stil te staan bij het belang van het Memoriaal, museum en onderzoekscentrum op deze beladen locatie en om de vele slachtoffers te herinneren. Tevens een moment om terug te blikken op de verwezenlijkingen en vooruit te kijken naar nieuwe projecten die de missie van Kazerne Dossin versterken.

Voorafgaan aan het concert sprak Claude Marinower, ondervoorzitter van de Raad van bestuur, een welkomstwoord uit voor de genodigden, stond stil bij de realisaties van de voorbije periode en het belang van herinnering:

“Kazerne Dossin is de afgelopen tien jaren uitgegroeid tot een Memoriaal en een museum. Een Memoriaal omdat het zijn rol als grafmonument vervult voor de slachtoffers van wie niets tastbaar meer overblijft. Voor hen is Kazerne Dossin een laatste afdruk van hun leven. Het museum is er dan weer om te herinneren, in de ware betekenis van ‘her-inneren’; door de geschiedenis opnieuw zo tot ons te laten komen, dat het deel wordt van ons denken en handelen en daarmee, hopelijk, gelijkaardig onheil vermijdt.”

Jan Jambon – Minister-president van de Vlaamse regering – belichtte in zijn toespraak de maatschappelijk rol van de instelling:

“Kazerne Dossin heeft een belangrijke opvoedende taak. Ze vertrekt vanuit de Holocaust gelinkt aan de Belgische en Noord-Franse casus, maar gaat veel verder. Het museum reflecteert over hedendaagse fenomenen van racisme, discriminatie, uitsluiting en onverdraagzaamheid. En hoe we daar een sterk, weerbaar burgerschap tegenover plaatsen. De visie van de Kazerne Dossin is een boodschap die de Vlaamse Regering te allen tijd zal blijven onderschrijven. Samen moedigen we burgerzin, democratische weerbaarheid en de bescherming van basisvrijheden aan.”

Ter gelegenheid van het 10-jarige bestaan van Kazerne Dossin kon muziek niet ontbreken. Het is onze overtuiging dat muziek de zeden verzacht, tot nadenken en meeleven stemt. Kazerne Dossin heeft daarom het trio Let’s Klet’z uitgenodigd. Violiste Shirly Laub, klarinettist Benjamin Dieltjens en pianist Eugène Galand hebben een programma samengesteld rond het thema Joodse muziek in de wereld voor én na de Tweede Wereldoorlog.

Naar aanleiding van haar tienjarig bestaan ontwikkelt Kazerne Dossin in 2023 een breed publieksproject rond herinnering en in 2024 volgt een internationale conferentie over Holocaust en Mensenrechten.