Museum vandaag: 09:30 - 17:00

nl
Steun ons Nieuwsbrief
Pers

Aankondiging nieuwe expo ‘Universal Human Rights’ op Internationale mensenrechtendag

10.12.2021 Museum

Berichten over mensenrechtenschendingen komen geregeld in het nieuws. De positieve kant van mensenrechten wordt echter te weinig belicht. Ze zijn nochtans van ‘vitaal belang’. Met de tentoonstelling ‘Universal Human Rights, die loopt van 10 februari tot 11 december 2022, plaatst Kazerne Dossin het idee van “hoop” dat in de Verklaring van de rechten van de mens vervat zit, terug in de aandacht. 

De expositie ‘Universal Human Rights’ gaat op zoek naar de wortels van de mensenrechten in de geschiedenis, wetgeving, religie, filosofie en zelfs de natuur. Het toont energieke activisten uit het verleden en de actuele relevantie van hun strijd. Hedendaagse voorvechters bieden inspiratie en tonen hun engagement.  In drie delen gaat de bezoeker van kennis, via verwondering over tot actie!

In de voorbereiding van de expo gingen de curatoren op zoek naar objecten die een rol speelden in de geschiedenis van de mensenrechten. Ze richtten zich tot de landen die de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in 1948 ondertekenden. In dit kader geeft het Verenigd Koninkrijk een kopie van de beroemde Magna Carta in bruikleen. Ambassadeur Shearman kwam speciaal naar Kazerne Dossin om dit bijzondere stuk te overhandigen.

Overhandiging_magna_carta_aan_kazerne_dossin

N.a.v. internationale mensenrechtendag overhandigt de Britse ambassadeur in België een facsimile van de beroemde Magna Carta aan Tomas Baum, directeur van Kazerne Dossin. Deze bruikleen zal te zien zijn in de expo ‘Universal Human Rights’

© David Legrève.

Het Verenigd Koninkrijk plaatst universele mensenrechten, liberale democratie, vrijheid van meningsuiting en rechtvaardigheid centraal in ons werk in de hele wereld. De Magna Carta legde meer dan 800 jaar geleden de grondslag voor de vrijheid van het individu tegenover willekeurig gezag en is een van de voorlopers van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Wij zijn verheugd een exemplaar van Magna Carta aan Kazerne Dossin uit te lenen voor haar tentoonstelling over universele mensenrechten.

Martin Shearman, ambassadeur Groot-Brittannië

De afspraak dat alle mensen overal ter wereld over basisrechten beschikken geldt nog steeds. Met de expo Universal Human Rights wil Kazerne Dossin het respect voor menselijk waardigheid opnieuw onder de aandacht brengen. Bezoekers kunnen bijleren en zich verwonderen over de rijkdom van dit verhaal: het is een tentoonstelling op maat van alle mensen.

Tomas Baum, directeur Kazerne Dossin

Rondleidingen – Parcours voor kinderen en jongerenAanbod voor scholenRandprogrammatie

#humanrights
#respect
#equality

  • 09.02.2022 - 11.12.2022
  • €10, -21 jaar: €5