Museum vandaag: 09:00 - 17:00

nl
Steun ons Nieuwsbrief
Expositie

RWANDA, WOUNDED VISION

05.04.2014 - 14.09.2014

Rwanda: Wounded vision is een beklijvende tentoonstelling over de genocide in Rwanda. Twee jaar na de genocide trekt de jonge fotograaf Alexis Cordesse (°1971) voor het eerst naar Rwanda. Hij fotografeert en maakt geluidsopnamen op ceremoniën ter herdenking van de volkenmoord, bij het opgraven en herbegraven van de stoffelijke resten, in religieuze gebouwen en psychiatrische instellingen. In de heuvels komt het leven stilaan weer op gang. Cordesse legt de uitzonderlijke sporen vast van de nasleep van de genocide.

JAN VANRIET – GEZICHTSVERLIES
27/11/2013 – 30/03/2014
Het werk van schilder Jan Vanriet is doordrongen van  de gewelddadige geschiedenis van de 20ste eeuw. Het  verhaalt van oorlog en vernietiging, verdwijning en vervol ging, van het lot dat mensen treft: pogroms, moord, vlucht,  verlies van familie en identiteit. De Tweede Wereldoorlog,  stalinisme, nazisme, Mauthausen — de familiegeschiede 

nis van Vanriet is er nauw mee verweven. Het door de oorlog geïnspireerde werk van Jan Vanriet is voor het eerst  bijeengebracht in de tentoonstelling ‘Gezichtsverlies’.  

Niet toevallig is ‘Gezichtsverlies’ te zien op een unieke  plaats voor de Tweede Wereldoorlog in België: Kazerne  Dossin. Van hieruit deporteerden de nazi’s tussen 1942 en  1944 meer dan 25.000 Joden en zigeuners naar Ausch 

witz-Birkenau. Vandaag herdenkt een nieuw museum over  Holocaust en Mensenrechten deze zwarte bladzijde uit de  geschiedenis. 

Naar aanleiding van de tentoonstelling verschijnt het  pakkende boek ‘Gezichtsverlies’. Stefan Hertmans en  György Konrád ontleden de essentie van het werk van Jan  Vanriet: het verhaal van het menselijk tekort, het indruk 

wekkende getuigenis van een groot en gepassioneerd  schilder. 

‘Gezichtsverlies’, te zien van 27.11.2013 tot 30.03.2014  in Kazerne Dossin: Memoriaal, Museum en Documentatie centrum over Holocaust en Mensenrechten in Mechelen.