Museum vandaag: 09:00 - 17:00

nl
Steun ons Nieuwsbrief

Bescherming van persoonsgegevens 

Kazerne Dossin verbindt zich ertoe persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679 (GDPR), die van kracht is sinds 25 mei 2018.

Concreet betekent dit dat je persoonlijke gegevens worden verwerkt door Kazerne Dossin in het kader van je deelname aan het project ‘Elke naam telt’. Je zult enkel communicatie vanuit Kazerne Dossin ontvangen i.v.m. je deelname aan het project.

Wil je toch graag op de hoogte blijven van de activiteiten van Kazerne Dossin, schrijf je dan hier in op de maandelijkse nieuwsbrief.

Verdere informatie i.v.m. de bescherming van je persoonsgegevens:

  • De gegevens kunnen gebruikt worden om statistieken te maken (het aantal deelnemers aan het project).
  • De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.
  • De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.
  • De gebruiker heeft altijd toegang tot de betreffende persoonlijke gegevens en kan met name om correctie of verwijdering vragen.
  • Er zijn technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde verwerking of onopzettelijke schade.

De gegevensbeheerder is: Kazerne Dossin, Goswin de Stassartstraat 153, 2800 Mechelen. Elke vraag of klacht met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Kazerne Dossin kan worden gericht aan info@kazernedossin.eu.

Als je niet tevreden bent met de manier waarop wij je gegevens verwerken, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingautoriteit.