Museum vandaag: 09:30 - 17:00

nl
Steun ons Nieuwsbrief

International Holocaust Remembrance Alliance

De International Holocaust Remembrance Alliance brengt overheden en experten samen. Op deze manier worden krachten gebundeld om initiatieven op vlak van Holocaustonderwijs, -onderzoek en –herdenking te versterken, bevorderen en promoten. Het verbond bundelde haar engagement in de 2000 Stockholm Declaration.

Het IHRA-netwerk van experten deelt bovendien haar kennis over vroege signalen van hedendaagse genocides. Vervolgens informeert ze overheden en internationale NGO’s, die aan genocidepreventie doen. Het netwerk verspreidt ten slotte ook haar expertise over Holocausteducatie. Zo ondersteunen ze policy makers en educatieve multiplicators bij de ontwikkeling van effectieve curricula.

Kazerne Dossin is lid van de Belgische IHRA-delegatie en neemt verschillende functies op binnen deelwerkingen van het netwerk.

Bezoek de website