Museum vandaag: 09:30 - 17:00

nl
Steun ons Nieuwsbrief

Bringing voices alive and becoming one

‘Bringing voices alive and becoming one’ is een project dat jongeren in staat stelt een dieper inzicht te verwerven in hedendaagse vormen van discriminatie door onderzoek te doen naar de slachtoffers van de Nationaalsocialisten. Om dit te bereiken werden in verschillende Europese landen lokale geschiedenisprojecten ontworpen, ontwikkeld en getest rond de hamvraag ‘Wie waren de slachtoffers van de Nationaalsocialisten?’.

Concreet werden er in vijf landen projecten uitgewerkt a.d.h.v. het principe van Place Based Learning. Deze projecten worden verzameld in een toolbox. Vanaf november/december 2022 is de toolbox beschikbaar voor alle Europese scholen.

Voor team België werkt Kazerne Dossin samen met LAB gedreven onderwijs uit Puurs-Sint-Amands. Dit lokale geschiedenisproject kadert in een Europees project onder leiding van Euroclio, het Max Mannheimer Instituut en het Bundesministerium der Finanzen.

De leerlingen uit Puurs-Sint-Amands hebben Kazerne Dossin twee keer bezocht. Ze analyseerden documenten uit het archief gelinkt aan zes casussen, volgden de workshop ‘Heel gewone helden’ en hadden een gesprek met Regina Sluszny die tijdens de oorlog als kind ondergedoken leefde. Na deze leerrijke activiteiten maakten ze een website als eindproduct. In het schooljaar 2022 – 2023 creëerden de leerlingen een peer tutorial als tweede deel van het project.

De website is het werk van studenten uit het secundair onderwijs (5de jaar). Kazerne Dossin is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten.

Bezoek de website